O Enterole

O Enterole

Enterol® - probiotický liek vhodný pre celú rodinu

Enterol® je vhodný pre deti od narodenia, pre ľudí v aktívnom veku až po seniorov. Teda pre celú rodinu.

Enterol® priaznivo ovplyvňuje celkový priebeh akútneho hnačkového ochorenia, skracuje dĺžku jeho trvania a bráni jeho skorého návratu.

Enterol® je črevné eubiotikum patriace do širšej skupiny probiotík. Obsahuje špeciálne a patentované liečivé kvasinky Saccharomyces boulardii kmeň CNCM I-745.

Enterol® je liek vhodný na antibiotickú hnačku a môže sa užívať spoločne s antibiotikami. Antibiotiká totiž liečivú kvasinku Saccharomyces boulardii kmeň CNCM I-745 nezničia.

Ako Enterol® funguje

Ako sa Enterol® 250 mg kapsuly užíva?

Kapsuly sa prehĺtajú celé a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny. Ak podávate kapsuly dojčatám a deťom do 6 rokov alebo pacientom, ktorí majú ťažkosti s prehĺtaním kapsúl, kapsulu otvorte a jej obsah zmiešajte s malým množstvom vody, sladkým nápojom, potravou alebo potravou v dojčenskej fľaške.

Enterol 250 mg prášok na perorálnu suspenziu a kapsuly sa môžu podávať deťom už od veku 0. Obsah sáčku alebo kapsuly sa zmieša s vodou, inou tekutinou alebo stravou. Enterol® sa nesmie miešať s veľmi studeným alebo veľmi teplým nápojom/stravou, došlo by k poškodeniu životaschopných buniek.

Pozorne si prečítajte písomnú informáciu!

Informačné stránky určené pre širokú verejnosť. Enterol® je liek k vnútornému užitiu. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu. Hlásenie nežiaducich účinkov