O hnačkách

O hnačkách

Hnačka

Hnačka je porucha tráviaceho ústrojenstva. Dochádza k častému (minimálne 3x/deň) vyprázdňovaniu riedkych až vodnatých stolíc.

Najväčším nebezpečenstvom pri hnačke je dehydratácia (veľká strata tekutiny z organizmu). Hnačky sú často sprevádzané vracaním, ktoré ešte zvyšuje stratu tekutín z tela.

Hnačku delíme na dve hlavné kategórie, infekčné a neinfekčné.

Neinfekčné hnačky

často spôsobujú diétne chyby (nesprávne zvolená strava, poprípade kombinácia rôznych jedál).

Infekčné hnačky

sú častejšie. Spôsobujú ich buď baktérie alebo vírusy (v niektorých prípadoch dokonca parazity).

Ďalšou častou príčinou hnačiek je užívanie antibiotík. Neznamená to, že by sme sa mali antibiotikám vyhýbať, aby sme nedostali hnačku.

Liečba hnačky u detí

Akútne hnačkové ochorenia začínajú väčšinou náhle z plného zdravia nevoľnosťou a pobolievaním brucha s rozvojom hnačky, ktorá je niekedy sprevádzaná aj vracaním a teplotou. Stolice v priebehu infekčných hnačkových ochorení môžu byť aj s prímesou krvi.

Akútne hnačkové ochorenia v našej krajine prebiehajú väčšinou veľmi ľahko a drvivá väčšina z nich je riešiteľná ambulantne pod dohľadom lekára. Liečba je volená podľa stavu zavodnenia dieťaťa (resp. miery jeho odvodnenia) a je založená na rýchlej náhrade straty vody a minerálov a na včasnom podaní výživy vo forme dobre znášaných potravín. Vhodným liekom na liečbu hnačky v detskom veku (vrátane kojencov) je Enterol®, ktorý kúpite bez receptu vo Vašej lekárni. Závažne prebiehajúce ochorenie s ťažkým stupňom odvodnenia je nevyhnutné vždy liečiť v nemocnici. V prípade, že dieťa pri hnačkovom ochorení aj vracia, býva prijímané do nemocnice skôr a častejšie ako dieťa, u ktorého prevláda hnačka. Akútne hnačkové ochorenia u kojencov a batoliat majú byť vždy posúdené lekárom, rovnako ako závažnejšie prebiehajúce ochorenia u starších detí. Lekár zhodnotí stupeň odvodnenia a celkový stav pacienta.

Informačné stránky určené pre širokú verejnosť. Enterol® je liek k vnútornému užitiu. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu. Hlásenie nežiaducich účinkov